Pressupostos sense compromís -Tel. 646 207 662 - Truca ara.

SERVEIS INTEGRALS DE GESTIÓ PATRIMONIAL

GESTIÓ DE LLOGUERS

Ens ocupem de tots els tràmits relacionats amb el lloguer de propietats: contractes, assegurances, fiances, cobraments...

GESTIÓ DE COMUNITATS

Les comunitats de propietaris requereixen professionals amb experiència per gestionar les parts compartides dels immobles.

INTERMEDIACIÓ

Som el nexe d'unió entre diferents parts interessades en qualsevol gestió relacionada amb el patrimoni immobiliari.

MANTENIMENTS

Gestionem el manteniment de qualsevol immoble o comunitat. Busquem pressupostos, contractem proveïdors i controlem els projectes.

GESTIÓ DE MOROSITAT

Malauradament no tothom paga amb puntualitat. Quan es detecten casos de morositat actuem ràpidament i amb tots els recursos legals.

TRÀMITS ASSEGURANCES

Som mediadors de la Mútua de Propietaris, una companyia d'assegurances especialitzada en comunitats i impagaments de lloguers.

REHABILITACIONS

Les rehabilitacions integrals d'edificis són costoses. Ens encarreguem de les subvencions, dels tràmits amb l'administració i del seguiment dels treballs.

CONSULTORIA

Tots els nostres clients volen obtenir el màxim rendiment possible del seu patrimoni immobiliari. Per això oferim el servei de consultoria.

GESTIÓ D'HERÈNCIES

Ajudem a tramitar les herències. Assessorem en tots els aspectes administratius i legals que afecten les transmissions patrimonials.

GESTIÓ D'INCIDÈNCIES

Davant de qualsevol incidència responem ràpidament i amb eficàcia. Fem tots els tràmits amb les companyies asseguradores.

ASSESSORAMENT LEGAL

Tots els nostres clients també disposen del servei d'assessorament jurídic per a consultes de l'àmbit legal.

DESNONAMENTS

Protegim els drets dels propietaris des de la legalitat. Actuem amb eficàcia davant casos d'impagaments continuats o d'ocupacions il·legals.